USŁUGI

Usługi Geodezyjne

Zasięg wykonywania usług geodezyjnych obejmuje powiat poznański i miasto Poznań, a dla większych prac geodezyjnych podejmujemy współpracę w powiatach ościennych.
Wykonujemy m.in. następujące usługi geodezyjne:
-Mapy do celów projektowych w formie analogowej
– Mapa papierowa oraz numeryczna w formacie dxf,dwg
– Wytyczenie budynków , hal,
– Wytyczanie sieci oraz przyłączy uzbrojenia podziemnego i naziemnego
– Pomiary powykonawcze (inwentaryzacyjne) budynków oraz budowli
– Pomiary powykonawcze (inwentaryzacyjne) sieci oraz przyłączy uzbrojenia
podziemnego i naziemnego (kanalizacja deszczowa, sanitarna, prąd, woda, gaz)
– Pomiary kontrolne
– Geodezyjna obsługa inwestycji
– Aktualizacja danych ewidencyjnych
– Zakładanie kartoteki budynków
– Podziały nieruchomości
– Niwelacje terenu
– Rozgraniczenia nieruchomości
– Wznowienia granic
– Ustalenia granic
– Pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych oraz obmiary mas ziemnych